Quảng Nam phong tỏa khu dân cư có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ 0h ngày 3/8

Cụ thể, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp khẩn cấp về phòng, chống dịch theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007 và triển khai ngay các hoạt động tại Kế hoạch số 58/KH-BCĐ ngày 29/3/2020 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 (trừ hoạt động điều trị) ở mức ứng phó cấp độ 3 trên địa bàn huyện Thăng Bình.

Khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời Khu dân cư Lưu Minh, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình – khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, khoảng 96 hộ, 384 nhân khẩu.

Cụ thể: Phạm vi: Đông giáp quốc lộ 1A; Tây giáp đồng ruộng, Nam giáp đường 3/2 và Bắc giáp khu dân cư. Thời gian thực hiện: 14 ngày từ 00 giờ ngày 03/8/2020.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 2093/QĐ-UBND về việc phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn. Cụ thể:

Khoanh vùng, phong tỏa cách ly tạm thời các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thị xã Điện Bàn, cụ thể như sau:

Thôn Châu Lâu và một phần thôn Đông Đức, xã Điện Thọ, khoảng 420 hộ, 1.800 nhân khẩu. – Phạm vi: Đông giáp đường sắt Bắc Nam; Tây giáp thôn La Quân và Đông Đức, Nam giáp cánh đồng thôn Châu Thủy và Bắc giáp sông Bình Phước.

Thôn Nam Hà, xã Điện Trung, khoảng 521 hộ, 2.004 nhân khẩu. – Phạm vi: Đông giáp thôn Cẩm Phú – Điện Phong; Tây giáp thôn Đông Lãnh – Điện Trung, Nam giáp sông Bà Rén và Bắc giáp Tân Bình – Điện Trung.

Tổ 1 và Chợ Lai Nghi, khối phố 7B, phường Điện Nam Đông, khoảng 400 hộ, 1.200 nhân khẩu. – Phạm vi: Đông giáp phường Thanh Hà, thành phố Hội An; Tây giáp đường ĐT608, Nam giáp đường ĐT607B và Bắc giáp khối phố 7A.

Tổ 4, thôn Giao Ái, xã Điện Hồng, khoảng 42 hộ, 187 nhân khẩu. – Phạm vi: Đông giáp đường ĐH11; Tây giáp đồng lúa của xã Điện Hồng và huyện Đại Lộc, Nam giáp đường số 4 thôn Giao Ái, xã Điện Hồng và Bắc giáp đường số 2 thôn Giao Ái, xã Điện Hồng.

Thời gian thực hiện: 14 ngày từ 00 giờ ngày 03/8/2020.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn UBND huyện Thăng Bình, thị xã Điện Bàn triển khai khẩn cấp các biện pháp cụ thể phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *